Vellum Glazed Ceramic Vase by Gail McCarthy circa 1970’s

Category:

Description

Vellum Glazed Ceramic Vase by Gail McCarthy circa 1970’s